ODVOZ
     ODPADŮ

Odvoz odpadů, sutí a biologicky rozložitelného odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů s následným ekologicky šetrným způsobem odstranění.

Ceník odvozu NETŘÍDĚNÉHO odpadu platný od 1.2.2021

Základní cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho odstranění. V případě delší vzdálenosti Vám dispečer dopočte cenu za Km.

Základní cena = přistavení kontejneru do vzdálenosti 10 km od provozovny.

ObjemDruh odpaduZákladní cena (Kč)
bez DPHs DPH
Suť bez příměsí, beton
3 m3 Suť bez příměsí, beton 2 390 2 892
Použití:
Stavební suť – cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky, dlažba. Musí být bez příměsí jiných složek odpadu. Nejčastěji se jedná se o zbytkový materiál po bourání a výstavbě.
Zemina, vytěžená živice
3 m3 Zemina 2 390 2 892
3 m3 Živice 2 390 2 892
Odpad netříděný
3 m3 Odpad netříděný (max. hmotnosti 1 t) 3 920 4 743
9 m3 Odpad netříděný (max. hmotnosti 1.5 t) 4 920 5 953
11 m3 5 660 6 849
  Každých dalších 100 Kg 200 242
Použití:
objemný odpad z vyklízení (vybavení domácností, koberce, linolea, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla, apod.), směsné stavební odpady bez suti (dřevo, plast, kovy, obaly, izolace), ostatní odpady s malou objemovou hmotností
Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi (ředidla, barvy apod.), těžké odpady jako je suť a velké elektrospotřebiče (lednice, televizory, monitory).
Odpad netříděný s příměsí sutí
3 m3 Odpad se sutí (suť max. 1 t) 5 160 6 244
9 m3 Odpad netříděný s příměsí sutí (max. hmotnosti 2 t) 6 240 7 550
11 m3    
  Každých dalších 100 Kg 200 242
Použití:
Níže uvedené odpady s příměsí těžkých odpadů – suť, keramika, tašky apod…
Objemný odpad z vyklízení (vybavení domácností, koberce, linolea, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla, apod.)
Směsné stavební odpady (dřevo, plast, kovy, obaly, izolace)
Ostatní odpady s malou objemovou hmotností
Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi (ředidla, barvy apod.), velké elektrospotřebiče (lednice, televizory, monitory).
Bioodpad, Odpad ze zeleně
3 m3 Odpad ze zeleně 3 190 3 860
9 m3 4 780 5 784
11 m3 5 170 6 256
Použití:
Listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, větve keřů a stromů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce, bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec).
Nesmí obsahovat živočišné produkty a jiné odpady.
3-11 m3 PAŘEZY, KOŘENY 2500 Kč/t bez DPH + Dopravné
15 m3 Tahač - Scania dohodou

Ceník odvozu TŘÍDĚNÉHO odpadu platný od 1.2.2021

ObjemDruh odpaduCena (Kč)
bez DPHs DPH
3 m3 Papír, kartony, lepenka
(kat. č. 15 01 01, 20 01 01 apod.)
NEROZMOKLÍ, SUCHÝ
Bez nežádoucích příměsí
   
9 m3    
11 m3    
    
3 m3 Plasty (plastové obaly, folie)
(kat.č. 15 02 01, 17 02 03 apod.)
Bez znehodnocujících příměsí
a příměsí jiných odpad
   
9 m3    
11 m3    
    
3 m3 Dřevo (vhodné k recyklaci)
(č. 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38)
bez příměsí jiných odpadů
Nevztahuje se na OKENÍ RÁMY
   
9 m3    
11 m3    
    
3 m3 Směsi obalů
papír, plasty, dřevo, plech
(kat. č. 15 01 06 apod.)
bez znehodnocujících příměsí
   
9 m3    
11 m3    
    
3 m3 Sklo
 (č. 15 01 07, 17 02 02, 200102)
Bez znehodnocujících příměsí
   
  Železo, barevné kovy, slisované PET lahve a plastové fólie vykupujeme dle aktuálních cen na trhu, dopravné a případně pronájem kontejneru odečítáme před vyplacením

(vozidla Man, Avia)

 • Ceny za odvoz jiných druhů odpadů po dohodě.
 • Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru na suť a jeho odvoz bez výměny - 250,- Kč bez DPH (platí pro Prahu a pro obce nad 10 Km od provozovny Tehovec)
 • V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení, účtujeme 100,- Kč bez DPH za každý další den.
 • V případě, že zákazník (původce odpadu) deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad (čistá suť, papír, dřevo, apod.) a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1.500,- Kč bez DPH.
 • Čtěte obchodní podmínky na www.4eco.cz.

Jak to funguje ?

Není nic snadnějšího, stačí zavolat a my Vám přistavíme kontejner dle vašich potřeb na požadované místo. Po naplnění kontejneru nám zavoláte a my pro kontejner přijedeme.

Společnost 4eco s.r.o. provádí sběr, využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, v rámci Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Garantujeme vždy optimální cenu a nadstandardní kvalitu prováděných služeb.

Zajišťujeme následující služby

 • pronájem kontejnerů určených na: odpad, stavební sutě, zeminu, objemný a domovní odpad, směsný a stavební odpad, biologický odpad, dřevo a starý nábytek, papír, kov, plasty, odpady ze zeleně atd.
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • svoz a využití separovaných složek odpadu
 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • likvidace černých skládek
 • skartace dat

Kontejnery

Kontejnery 3m3

Tyto kontejnery mají maximální nosnost 3t a jsou vhodné pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního odpadu.

Kontejnery 9m3

Tyto kontejnery nejsou určeny pro odvoz suti a zeminy. Mají maximální nosnost 3t a jsou vhodné pro odvoz lehkého stavebního a komunálního odpadu

Kontejnery 11m3

Tyto kontejnery nejsou určeny pro odvoz suti a zeminy. Mají maximální nosnost 3t a jsou vhodné pro odvoz lehkého stavebního a komunálního odpadu