Poradenství

Nejste si jistí zda při Vašem podnikání neporušujete zákon 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a navazující vyhlášky, nevíte si rady co s odpady, které činností Vaší společnosti vznikají? Nabízíme odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství.

Cílem společnosti 4eco s.r.o. je uvedení Vaší firmy do právního stavu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění a navazujícími vyhláškami a nařízeními na ochranu ŽP. Poradíme Vám, jak správně plnit povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Jaké služby Vám můžeme nabídnout ?

 • kontrolu, zda je s odpady nakládáno v souladu s platnými předpisy a vypracování návrhu opatření k zajištění nápravy zjištěných nedostatků (tzv. kontrola „nanečisto")
 • komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství
 • vedení firemní evidence odpadů
 • zařazení vznikajících odpadů podle Katalogu odpadů
 • zpracování plánů odpadového hospodářství (POH)
 • zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady"
 • zpracování statistického výkazu „ODPADY" pro Český statistický úřad
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • zpracování Základního popisu odpadu
 • zajištění akreditovaného odběru vzorku odpadu pro účely zpracování Základního popisu odpadu
 • zpracování žádostí o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení
 • zpracování žádostí o netřídění odpadů
 • Zařazení vznikajících odpadů v souladu s platnou právní normou
 • Zpracování provozních řádů skladů - shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů. Struktura provozního řádu je zhotovena dle přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky.
 • Provozní řády pro skládky, spalovny, kompostárny, biopole, třídírny odpadů, zařízení autovrakoviští, sběrná střediska odpadů - obce, atd.